Tłumaczenia

Nasza firma oferuje tłumaczenie zarówno tekstów o charakterze ogólnym, tłumaczenia przysięgłe
jak również tekstów specjalistycznych:
 

  • technicznych (instrukcje obsługi, projekty, katalogi, normy, schematy, DTR),
  • ekonomicznych (oferty handlowe, korespondencje, informacje o działalności firmy, bilanse, audyty, raporty, biznesplany),
  • prawniczych (umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy),
  • medycznych i farmaceutycznych (artykuły naukowe, zaświadczenia lekarskie, informacje o przebiegu choroby i wynikach leczenia).
     

W zależności od branży, przekładu dokonuje specjalista z danej dziedziny. Teksty tłumaczone z języka polskiego na język obcy poddajemy weryfikacji przez tłumacza obcojęzycznego.