Nasi tłumacze i lektorzy

Wieloletnia rekrutacja i selekcja, w trakcie prowadzonych przez nas rozmów kwalifikacyjnych, umożliwiła stworzenie znaczącej bazy tłumaczy, lektorów oraz akredytowanych lektorów-trenerów z całej Polski i Europy. Wszyscy nasi tłumacze i lektorzy posiadają dyplomy wyższych uczelni (często nie tylko polskich, ale i również zagranicznych) oraz dodatkowe kwalifikacje pozwalające na realizację naszych usług.


Wśród tłumaczy współpracujących z naszą firmą znajdują się:

 

 • tłumacze tekstów pisemnych posiadający wykształcenie między innymi:
   
  • filologiczne
  • inżynierskie, 
  • ekonomiczne, 
  • prawnicze,
  • medyczne, 
  • farmaceutyczne, 

   co pozwala na realizację tłumaczeń specjalistycznych. 
 • tłumacze pochodzenia zagranicznego specjalizujący się w weryfikacji tekstów tłumaczonych z języka polskiego na język obcy.
 • tłumacze przysięgli posiadający uprawnienia do tłumaczenia dokumentów wymagających uwierzytelnienia
 • tłumacze słowa żywego specjalizujący się głównie w tłumaczeniach „liaison” (tłumaczenie spotkań roboczych, narad, oprowadzenie po firmie itp.).
 • tłumacze konferencyjni : konsekutywni i symultaniczni (tłumaczenie w kabinie).
 • tłumacze posiadający doświadczenie tłumaczenia wykładów i szkoleń.
 • tłumacze rezydenci przebywający w takich krajach jak np. Włochy, Niemcy, Hiszpania.
 • tłumacze tzw. dwujęzyczni między innymi : angielski/włoski     ,  niemiecki/włoski
 • tłumacze posiadający akredytację upoważniającą do współpracy z instytucjami europejskimi(komisje,parlament,agenty)

 

Wśród lektorów współpracujących z naszą firmą znajdują się:
 

 • lektorzy posiadający doświadczenie wykładania na wyższych uczelniach, kolegiach językowych, liceach.
 • lektorzy posiadający kwalifikacje metodyczne
 • lektorzy posiadający kwalifikacje niezbędne do prowadzenia kursów językowych stacjonarnych dla firm
 • lektorzy posiadający kwalifikacje niezbędne do prowadzenia kursów językowych wyjazdowych typu "full immersion" 
 • lektorzy obcojęzyczni – native speakers
 • lektorzy – trenerzy posiadający akredytację do realizacji szkoleń w ramach projektów z wykorzystaniem środków unijnych