Oferta firmy Adex

Nasza firma oferuje tłumaczenie zarówno tekstów o charakterze ogólnym, tłumaczenia przysięgłe, jak również tłumaczenia tekstów specjalistycznych:

  • technicznych (instrukcje obsługi, projekty, katalogi, normy, schematy, DTR)
  • ekonomicznych (oferty handlowe, korespondencje, informacje o działalności firmy, bilanse, audyty, raporty, biznesplany)
  • prawniczych (umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy)
  • medycznych i farmaceutycznych (artykuły naukowe, zaświadczenia lekarskie, informacje o przebiegu choroby i wynikach leczenia)

W zależności od branży tekst tłumaczy specjalista z danej dziedziny. Teksty tłumaczone z języka polskiego na język obcy poddajemy weryfikacji przez tłumacza obcojęzycznego.

Tłumaczenia

  • Tłumaczenia pisemne : zwykłe, przysięgłe, techniczne
  • Tłumaczenia słowa żywego : zwykłe , przysięgłe
  • Zabezpieczenie tłumacza na wyjazd zagraniczny
  • Zabezpieczenie tłumacza na stanowisku w firmie
zobacz więcej

Szkolenia językowe

  • kursy stacjonarne na terenie firmy Klienta. 
  • kursy intensywne wyjazdowe typu „full immersion"
zobacz więcej

Konferencje

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji międzynarodowych konferencji, seminariów i sympozjów. Mamy doświadczenie w organizacji konferencji dla 100, 200 a nawet 500 uczestników.

zobacz więcej