Tłumaczenia

Realizujemy tłumaczenia dokumentów wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego oraz tłumaczenia ustne (np. spotkania w biurze notarialnym) wymagające obecności tłumacza przysięgłego.