Tłumaczenia przysięgłe

Realizujemy tłumaczenia dokumentów wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego oraz tłumaczenia ustne (np. spotkania w biurze notarialnym) wymagające obecności tłumacza przysięgłego. Warto wiedzieć, że w przypadku tłumaczeń przysięgłych tłumacz bierze odpowiedzialność prawną za treść przygotowanego przez siebie tłumaczenia. Uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego wymagają zwykle tłumaczenia oficjalnych dokumentów urzędowych – takich jak akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, dokumenty szkolne, świadectwa pracy, ale też np. dowody rejestracyjne pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Tłumaczenia przysięgłe opatrzone są pieczęcią tłumacza przysięgłego, która jest potwierdzeniem wiarygodności wykonanego tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły jest zawodem zaufania publicznego. Jego uprawnienia i obowiązki reguluje m.in. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz Kodeks tłumacza przysięgłego. Głównym uprawnieniem tłumacza przysięgłego jest sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na polski i odwrotnie. Tłumacz przysięgły może również poprawiać tłumaczenia sporządzane przez inne osoby i sygnować je swoją pieczęcią jako tłumaczenia przysięgłe. Wszyscy tłumacze przysięgli są wpisani na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy potrzebne jest Wam tłumaczenie przysięgłe, czy wystarczy tłumaczenie zwykłe, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Zatrudniamy wykwalifikowanych tłumaczy z uprawieniami do wykonywania tłumaczeń przysięgłych.