Szkolenia Językowe Dla Firm

Organizowane przez nas szkolenia językowe dla pracowników firm mają formę: 
 

 • kursów stacjonarnych na terenie firmy Klienta. 
 • kursów intensywnych wyjazdowych typu „full immersion” jako uzupełnienie kursów stacjonarnych 
 • kursów metodą e-learning jako uzupełnienie kursów stacjonarnych 
   

Program naszych szkoleń językowych dla firm jest zawsze adaptowany do wymogów Klienta i opracowywany w oparciu o podstawowe założenia takie jak:
 

 • Nastawienie na komunikację 
 • Przełamywanie barier w posługiwaniu się językiem obcym 
 • Monitoring postępów nauczania ukierunkowany na skuteczność komunikacji poprzez przeprowadzanie między innymi testów ze słuchu
 • Trenowanie w języku obcym sytuacji najczęściej występujących w obszarze firmy jak np. rozmowy telefoniczne, prezentacja własnego projektu, udział w spotkaniu roboczym itp.
 • Wprowadzanie elementów słownictwa specjalistycznego dla danej firmy


Nauczamy zgodnie z wytycznymi Rady Europy uwzględniając  poziomy nauczania
wg Common European Framework (CEF).

 

Co nas wyróżnia?
 

 • doświadczenie nabyte w trakcie realizacji dwóch kilkuletnich projektów szkoleń językowych dla pracowników firm z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach SPO-RZL.
 • grupa  lektorów z kwalifikacjami prowadzenia kursów dla pracowników firm 
 • grupa  lektorów-trenerów z kwalifikacjami prowadzenia kursów wyjazdowych dla pracowników firm 

 

Na życzenie Klienta organizujemy egzaminy zewnętrzne TELC.