• szkolenia
 • konferencje
 • tłumaczenia

Informacje

MKM'2017: XLIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów

Szanowni Państwo

  Międzyuczelniana Konferencja Metrologów to cykliczna konferencja o wieloletniej tradycji i początkach sięgających lat 60-tych ubiegłego stulecia. Organizatorem XLIX edycji MKM'2017 jest Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej a obrady odbędą się w dniach 4-6 września 2017 roku. Tematem przewodnim tego wydarzenia naukowego jest metrologia rozumiana jako nauka i technika poznawania otaczającego nas świata materialnego za pośrednictwem metod i przyrządów pomiarowych. Interdyscyplinarność metrologii pozwala na dyskusję oraz wymianę doświadczeń naukowców reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki. Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

   

  • rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii;
  • zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce;
  • wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje;
  • pomiary wielkości fizycznych i chemicznych;
  • pomiary w biologii i medycynie;
  • systemy pomiarowe i diagnostyczne;
  • przetwarzanie sygnałów pomiarowych;
  • analiza wyników pomiaru i ocena niepewności;
  • modelowanie systemów pomiarowych;
  • dydaktyka metrologii.

  Środowisko naukowe dostrzega znaczenie kształcenia młodego pokolenia metrologów w nurcie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Formuła Międzyuczelnianej Konferencji Metrologii 2017 podtrzymuje tradycję promowania młodych badaczy, dlatego zwracamy się również do asystentów, doktorantów i studentów - członków kół naukowych wraz z opiekunami o zgłaszanie prac i udział w obradach. Zapraszamy także pracowników służb metrologicznych, ekspertów z przemysłu oraz naukowców z ośrodków zagranicznych.

  Referaty prezentowane podczas Konferencji zostaną opublikowane, po recenzji, w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (na liście B MNiSW, 10 punktów w 2016 r.) jako materiały pokonferencyjne.

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

       Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Sławomir Gryś, 
prof. nadzw. PCz

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, 
prof. nadzw. PG

 
www.mkm2017.el.pcz.pl
2019 © FIRMA ADEX - Biuro Tłumaczy Gliwice 44-100 Gliwice ul.Pszczyńska 306 | tłumaczenia Katowice
| Mapa strony
undicom.pl
tworzenie stron internetowych zabrze
created by