• szkolenia
  • konferencje
  • tłumaczenia

Informacje

Szkolenie językowe dofinansowane ze środków UE - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU FIRMY !!!
 

Projekt jest skierowany do średnich przedsiębiorstw:
-maksymalnie 250 pracowników
-maksymalny roczny obrót 50 mln. EUR.

Ograniczenie:
-W latach 2007 - 2012 Przedsiębiorstwo nie mogło brać udziału w 
 POKL 8.1.1 lub 8.1.2
-Siedziba firmy na terenie woj.śląskiego
-Działalność firmy w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju regionu
(prosimy o podanie PKD - sprawdzimy)

Zakładany czas trwania realizacji projektu:
2 lata podzielone na 2. takie same edycje. W obu edycjach uczestniczą 2. różne grupy docelowe wskazane 
przez beneficjenta czyli przez Państwa firmę.

Ewentualne uruchomienie projektu: wrzesień 2013 r.


Szczegóły projektu:

-Intensywne szkolenia językowe z dowolnego języka obcego - mogą być również 
 prowadzone szkolenia z 2 różnych języków równolegle, np. język angielski i język włoski, jeżeli byłoby takie  zapotrzebowanie.
-Szkolenie językowe odbywa się zgodnie z wytycznymi CEE, przy założeniu 
 poziomów: A1, A2, B1, B2.
-Zaszeregowanie do grup językowych na odpowiednim

poziomie odbywa się na początku projektu.
-Szkolenie realizowane są systemem intensywnym, poza miejscem pracy czyli w 
 oderwaniu od obowiązków zawodowych.-sale szkoleniowe w hotelach.
-Szkolenie składa się z 2 - 3  sesji stacjonarnych 8. godzinnych w każdym 
 miesiącu oraz z 2.  sesji 2-dniowych wyjazdowych, jedna sesja na koniec I 
 semestru, II sesja wyjazdowa na koniec II semestru.Sesje wyjazdowe odbywają 
 się w hotelach w Ustroniu lub Wiśle.
-Szkolenia na platformie e-learningowej
-Szkolenia z autoprezentacji ( 2 dni,Hotel Ustroń lub Wisła)

Udział beneficjenta (firmy) w kosztach szkolenia :  30 % kosztów szkolenia  
(mogą być koszty oddelegowania pracownika na szkolenie + ewentualnie gotówka)ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU !!!

KONTAKT:  Biuro w Gliwicach 
2019 © FIRMA ADEX - Biuro Tłumaczy Gliwice 44-100 Gliwice ul.Pszczyńska 306 | tłumaczenia Katowice
| Mapa strony
undicom.pl
tworzenie stron internetowych zabrze
created by