“Moje trzy kroki w przyszłość – komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning”

Projekt pt. “Moje trzy kroki w przyszłość – komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e-learning” złożony w ramach Priorytetu 8.1.1 PO KL, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2786/87/IV2011 z dnia 13 października 2011 został przyjęty do realizacji. Projekt został oceniony na 96,5 punktów, uzyskując wysoką 4. pozycję na liście rankingowej wniosków pozytywnie rozpatrzonych.

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.